IT-miljö hos svenska företag

Vill du nå företag med ett visst ERP eller programmeringsspråk?

Marknadsinformation i Sverige AB (f.d. DataDIA AB) har sedan 1985 kartlagt marknadsandelar och spridning av ERP, lönesystem, CRM och programmeringsspråk bland annat.

I vårt urvalssystem når du till exempel de företag som har ett visst ekonomisystem i det fall ni har produkter som kan integreras med detta.

Utvecklingskonsulter med inriktning på specifika programmeringsspråk finner sin målgrupp här. I det fall ett företag har fler programmeringsspråk är det vanligtvis ett tecken på att de själva driver IT-projekt, gör anpassningar och programvara för den egna verksamheten.

De vi intervjuar

Vi kontaktar årligen samtliga privata och offentliga aktörer med minst 50 anställda, totalt cirka 7 600 st. Bland dem har vi uppgifter till cirka 4 500 företag.

Vi intervjuar endast högst ansvarig inom ekonomi- och IT-avdelningen. 

ERP-rapporter

Vår mest kända rapport hanterar minskning/ökning av marknadsandelar och andel nysålda ERP-system som ges ut årligen. Ofta publiceras också hur pass nöjda användarna är med respektive system. 

Genom att vi samlar förändringshistorik kan vi också se vilka det är som förlorar kunder och vilka konkurrerande system företagen väljer istället. 

 

Specifikation av insamlad information 

  • ERP-system/ekonomisystem
  • Lönesystem/HR 
  • CRM
  • BI 
  • Programmeringsspråk
  • Antal PC
  • Antal servrar 
  • Databassystem
  • Outsourcing av serverpark
Vi följer upp ERP med frågor om hur länge de driftat sitt affärssystem och hur nöjda de är. 

En öppen diskussionsfråga är vad de kommer att investera i inom de närmsta tolv månaderna. Uppgifterna kategoriseras i våra leads-listor.

Tillgång till informationen

Som kund till oss erbjuder vi två olika sätt att få tillgång till företagens IT-miljö. Du kan antingen abonnera på urvalstjänsten Företagskontakt.se till ett fastpris och/eller få tillgång till fria urval av målgrupper online.

 

 

Hitta din målgrupp baserad på företagens IT-miljö.